!
!

ANNULERINGSFONDS

Annuleringsfonds
Indien u bij de boeking een annuleringsfonds heeft afgesloten, bent u verzekerd tegen het volgende:

- Plotseling ziekte en/of ongevallen m.b.t. een van de gezinsleden.
- Ernstige ziekte of sterfgeval in de niet meereizende familie (1e of 2e graad).
- Onverwachte oproep voor militaire dienst, anders dan in geval van mobilisatie.
- Onvrijwillige werkloosheid van de kostwinner.
- Belangrijke zaak- of huisschade, waardoor aanwezigheid gewenst is.
- Onverwachte verhuizing of toekenning van een huurwoning.
- Het niet kunnen gebruiken van het voor de vakantie bedoelde vervoer- en/of kampeermiddel
door diefstal, brand of onverwachte motor- of autoschade binnen drie weken voor geplande
aankomst.

Het annuleringsfonds is geldig tot de dag van aankomst. Daarna kunt u er
geen beroep meer op doen.

U kunt het annuleringsfonds alleen mee boeken met de reservering. Nadat u de reservering gemaakt kunt u het annuleringsfonds niet meer erbij boeken. 

Het annuleringsfonds keert het totale bedrag van de boeking aan u uit als deze al betaald is. De bijdrage van het annuleringsfonds wordt niet terug gestort.

!