AVG

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Camping De Grienduil kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de

diensten van Google, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een reservering op de website

aan Camping De Grienduil verstrekt. Camping De Grienduil kan de volgende

persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Details over uw reservering

- Informatie in de vraag die u stelde via het online formulier

WAAROM CAMPING DE GRIENDUIL GEGEVENS NODIG HEEFT

Camping De Grienduil verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te

kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Camping De Grienduil uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische

dienstverlening. Tevens gebruiken wij uw persoonsgegevens voor facturatie.

HOE LANG CAMPING DE GRIENDUIL GEGEVENS BEWAART

Camping De Grienduil bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer

dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Camping De Grienduil verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor

de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Camping De Grienduil worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Camping De Grienduil gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOGLE ANALYTICS

Camping De Grienduil maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Camping De Grienduil bij

Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics

hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten

over de Website aan Camping De Grienduil te kunnen verstrekken en om haar adverteerders

informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,

of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Camping De Grienduil heeft

hier geen invloed op.

Camping De Grienduil heeft Google geen toestemming gegeven om via Camping De Grienduil verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar receptie@degrienduil.nl. Camping De Grienduil zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Camping De Grienduil neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Camping De Grienduil maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen

vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Camping De Grienduil verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met Camping De Grienduil op via receptie@degrienduil.nl.

www.degrienduil.nl is een website van Camping De Grienduil. Camping De Grienduil is

als volgt te bereiken:

Postadres: Geer 25, 4243JS, Nieuwland

Telefoon: 0183-351512

E-mailadres: receptie@degrienduil.nl