REGLEMENT CAMPING DE GRIENDUIL

Wij heten u van harte welkom op Camping De Grienduil en vragen u om het Camping reglement na te leven.

Tevens zijn onze Algemene Voorwaarden op uw verblijf van toepassing.

 1. Algemeen
 • Fam. Van Stuijvenberg, hierna te noemen "de beheerder", is de eigenaar van Camping De Grienduil. De beheerder kan zich laten vervangen door een derde en of zijn familie.
 • Dit reglement is van toepassing op alle huurders en verblijvende, hierna te noemen "de gebruikers", van het terrein en bijbehorende accommodaties van Camping De Grienduil op het adres Geer 25 te Nieuwland.
 • Met het gebruik wordt het navolgende campingreglement ten aanzien van alle onderstaande punten erkend.
 • Gebruikers dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • In geval van een overtreding, kan de beheerder de hulp van de politie inroepen.
 • Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • Alle voorzieningen, verzorgings- en afvoerstations alsmede de groenvoorzieningen dienen zorgvuldig te worden behandeld. Veroorzaakte schade dient onverwijld aan de beheerder te worden gemeld.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan goederen welke aan gebruikers en bezoekers toebehoren.
 • Een handeling in strijd met dit reglement kan met verwijdering worden bestraft, verder behoudt de beheerder zich juridische stappen voor. Een restitutie van het tarief vindt niet plaats.
 1. Aankomst en vertrek
 • Om het terrein of een bijbehorende accommodatie van Camping De Grienduil te betreden en zich te installeren, dient men toestemming te hebben van de beheerder.
 • Bij aankomst dient u zich, indien gevraagd, te identificeren met een officieel identificatiebewijs.
 • Camping en camperplaatsen: Op de dag van aankomst kunt u na 13.00 uur de kampeerplaats gebruiken. Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats om 12.00 uur vrij te zijn.
 • Accommodaties: Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw accommodatie gebruiken. Op de dag van vertrek dient de accommodatie om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Bed & Breakfast: Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur de B&B gebruiken. Op de dag van vertrek dient de B&B om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Indien u (alleen in overleg met de beheerder) langer blijft zullen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.
 • Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 • Camping en camperplaatsen: Het kampeermiddel moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats en volgens de aanwijzingen van de beheerder. Het is niet toegestaan de grenzen van de u toegewezen staanplaats te overschrijden.
 1. Receptie
 • De receptie is in de zomer dagelijks geopend: 09.00-21.00 uur, indien de receptie gesloten is kunt u bellen met het telefoonnummer van Camping De Grienduil.
 1. Betaling
 • Betaling vindt plaats via overschrijving of creditcard of u kunt pinnen of contant betalen bij de receptie Een maand voorafgaand aan uw verblijf dient het volledige bedrag voldaan te zijn. Ander tijdstip van betaling alleen in overleg met de beheerder.
 • Gebruikers worden verzocht zich voor vertrek te melden bij de beheerder.
 • De tarieven kunt u terug vinden op de website www.degrienduil.nl.
 1. Rust en stilte
 • Iedere lawaaioverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur dient te worden nagelaten.
 • Radio's, televisies, tablets en telefoons mogen geen hinder zijn voor anderen.
 1. Bezoekers van gebruikers
 • Voor bezoekers worden kosten berekend.
 • Bezoekers dienen zich te melden bij de beheerder.
 • Bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige reglement.
 • De auto('s) van bezoeker(s) moet(en) op het parkeerterrein blijven, hier zijn kosten aan verbonden.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten op Camping De Grienduil.
 1. Voertuigen, parkeren en rijden op het terrein
 • Op Camping De Grienduil gelden de regels van de wegenverkeerswet, alleen stapvoetse snelheid is toegestaan.
 • Het rijden of parkeren van personenauto's op het gras is niet toegestaan. Campers mogen op aanwijzingen van de beheerder op het gras geplaatst worden.
 • Voertuigen dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats van Camping De Grienduil te worden geparkeerd.
 • Het wassen van voertuigen alsmede het uitvoeren van onderhoudsbeurten of reparaties is op het terrein van Camping De Grienduil of de parkeerplaats van Camping De Grienduil verboden.
 • Voertuigen/kampeermiddelen die zonder toestemming van de beheerder geparkeerd zijn kunnen door de beheerder voor rekening en risico van de houder weggesleept worden.
 • Indien gebruiker een kampeermiddel/voertuig te koop wil aanbieden op het terrein van Camping De Grienduil dan dient hiervoor toestemming gevraagd te worden aan de beheerder. Hier zijn, voor de gebruiker, kosten aan verbonden.
 1. Afval
 • De gebruikers dienen het terrein en bijbehorende accommodaties op Camping De Grienduil schoon en netjes te houden. Een accommodatie dient bezemschoon te worden opgeleverd.
 • Camping en camperplaatsen: Feces en afvalwater dienen in de passende reservoirs te worden verzameld en via het op Camping De Grienduil aanwezige chemische toilet te worden verwijderd.
 • Alleen in de huishouding normale hoeveelheden ontstane afval mag via de gereedstaande containers worden verwijderd, hierbij dient het afval dienovereenkomstig te worden gesorteerd.
 • Restafval dient in een afgesloten vuilniszak in de juiste container te worden gedeponeerd.
 • Groot afval dient de gebruiker mee te nemen naar huis.
 1. Flora & fauna
 • Het is verboden was of waslijnen aan de bomen/struiken te hangen.
 • Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden. Het is verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen en iets te planten.
 • Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en installaties worden verhaald op diegene die ze heeft aangebracht.
 • Gelieve de dieren van Camping De Grienduil niet te voeren zonder toestemming van de beheerder.
 1. Veiligheid
 • Camping en camperplaatsen: De gebruiker zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de beheerder in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
 • Het barbecueën is alleen met passende apparatuur toegestaan. Hierbij moet gegarandeerd worden dat noch het gazon noch de bestrating noch het terras wordt beschadigd. Asresten moeten volledig gedoofd zijn voordat deze in de speciaal hiervoor geschikte asteil worden gedeponeerd. Gelieve erop te letten dat uw buren door rookontwikkeling niet worden lastig gevallen.
 • Alle extra elektrische apparaten (zoals elektrische kachels, gourmetstellen, airfryers, etc.) zijn in accommodaties niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder.
 • Roken in de sanitaire ruimtes, accommodaties en het restaurant is niet toegestaan.
 • Brandblusapparaten staan op diverse plekken op het terrein en in enkele accommodaties. In geval van brand direct de beheerder waarschuwen.
 • De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de receptie.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.
 • Het is niet toegestaan de brand-/rookmelders aan te raken of te verwijderen. Hiervoor wordt een boete in rekening gebracht.
 1. Huisdieren
 • Honden en andere dieren van gebruikers mogen niet loslopen, niet op het kampeerterrein worden uitgelaten en niet worden opgesloten bij afwezigheid van hun eigenaren, die wettelijk aansprakelijk zijn.
 • Accommodaties: alleen honden zijn toegestaan in overleg met de beheerder.
 1. Spelen
 • Geen enkel wild of hinderend spel kan worden georganiseerd in de nabijheid van de kampeerplaatsen, accommodaties, installaties of sanitaire voorzieningen.
 • Het gebruik van speeltoestellen, dartbaan, skelters, buitenfitnessapparaten, voetbaltafel en de jeu de boules baan geschiedt geheel op eigen risico.

Waarom naar De Grienduil?

WIJ HET LEUK VINDEN ALS U KOMT

WIJ U EEN PRACHTIGE VAKANTIE AANBIEDEN

WIJ EEN VVV AGENTSCHAP ZIJN EN DUS ALLE INFO HEBBEN.

WIJ HEERLIJKE WARME BROODJES EN CROISSANTEN VOOR U BAKKEN

WIJ FIETSEN VERHUREN

WIJ EEN JEU DE BOULES BAAN HEBBEN

WIJ VISWATER VOOR DE DEUR HEBBEN

ONS GRAS NAAR DE KOEIEN (VAN DE OVERBUURBOER) GAAT

WIJ RUST MET EEN GROTE R SCHRIJVEN

WIJ ELKE WOENSDAGAVOND DARTAVOND HEBBEN IN DE ZOMER

WIJ IJS, PATAT, PIZZA, ETC. VERKOPEN

WIJ GASFLESSEN VERKOPEN OF INRUILEN

WIJ HEERLIJKE PIZZA'S BAKKEN OP VRIJDAGAVOND IN DE ZOMER

DE CAMPING AL RUIM 45 JAAR BESTAAT

VERHARDE PLAATSEN

ZEER CENTRAAL LIGGEN

IN DE WINTER OOK OPEN ZIJN

EN GEWOON OMDAT HET ER GEZELLIG IS

slider image
slider image
slider image
slider image
slider image